bac-dan-iko-vong-bi-iko

bac-dan-iko-vong-bi-iko

Mô tả sản phẩm

Bạc đạn (Vòng bi) trượt Linear Bushings, Cam Foll0wers, Roller Followers, Rod Ends

* Bạc đạn kim IKO – Vòng bi đũa NTN Japan

SBR16 China
SBR20 China KR16 CF 6 IKO
SBR25 China KR19 CF 8 IKO
SBR30 China KR22 CF 10 IKO
SBR35 China KR26 CF10-1 IKO
SBR40 China KR30 CF 12 IKO
SCS16 SMA16 China KR32 CF 12-1 IKO
SCS20 SMA20 China KR35 CF 16 IKO
SCS25 SMA25 China KR40 CF 18 IKO
SCS30 SMA30 China KR52 CF 20 IKO
SCS35 SMA35 China KR47 CF 20-1 IKO
SCS40 SMA40 China KR62 CF 24 IKO
LM6UU IKO KR72 CF 24-1 IKO
LM8UU IKO KR90 CF 30-2 IKO
LM10UU IKO NART 8R IKO
LM12UU IKO NART 10R IKO
LM13UU IKO NART 12R IKO
LM16UU IKO NART 15R IKO
LM20UU IKO NART 17R IKO
LM20UU OP IKO NART 20R NSK
LM25UU IKO NART 25R NSK
LM25UU OP IKO NART 30R NSK
LM30UU IKO NART 35R NSK
LM30UU OP IKO NART 40R NSK
LM35UU IKO NART 50R IKO
LM35UU OP IKO NURT17 NUTR17 IKO
LM40UU IKO NURT20 NUTR20 IKO
LM40UU OP IKO NURT25 NUTR25 IKO
LM50UU IKO NURT15 NUTR15 IKO
LM60UU IKO NURT30 NUTR30 IKO
AS1024 DS35424 LWET30C1S2 IKO OS12183 TAF101712
AS2035 FT3525-75B2 LWHT35C1BHS2 IKO OS25324 TAF101713
AS3047 FT3525NB2 MHS20C1HS2 IKO OS26344 TAF10512526
AS6590 FT4030-150B2 NA4913 IKO OS28354 TAF121912OH
AZK10013511 FT4035-150B2 NAG4900UU IKO OS35424 TAF142216OG
AZK17303.5 GE100ES NAG4902 IKO OS40474 TAF152316
AZK25425 GE100ES2RS NAG4903 IKO OS50584 TAF152320
AZK30475 GE100GS2RS NAG4903UU IKO PHS10A TAF162416
AZK30527.5 GE120ES NAG4904 IKO PHS10ECL TAF162416OG
AZK35525 GE120ES2RS NAG4904UU IKO PHS10LA TAF162420
AZK40689 GE140ES NAG4905 IKO PHS12A TAF172520
AZK50706 GE15ES NAG4905UU IKO PHS12LA TAF182616
AZK901209 GE15ES2RS NAG4906 IKO PHS14A TAF192716OG
BA1010ZOH GE160ES NAG4907 IKO PHS14LA TAF192720
BA1012ZOH GE17ES NAG4907UU IKO PHS16A TAF202816
BA1014ZOH GE17GS2RS NAG4908 IKO PHS16LA TAF202816OG
BA1016ZOH GE180ES NAG4909 IKO PHS18A TAF212916
BA108ZOH GE20ES NAG4910 IKO PHS18LA TAF212920
BA1210ZOH GE20ES2RS NAG4911 IKO PHS20 TAF223016
BA1212ZOH GE25ES NAG4912 IKO PHS20L TAF223016OG
BA1214ZOH GE25ES2RS NAG4913 IKO PHS22 TAF223020
BA1216ZOH GE30ES NAG4915 IKO PHS22L TAF243216
BA128ZOH GE35ES NAG4918 IKO PHS25 TAF243216OG
BA138ZOH GE35ES2RS NAG4918UU IKO PHS25L TAF243220
BA1412ZOH GE40GS NAG4920 IKO PHS5A TAF253316
BA1414ZOH GE45ES NART10UUR IKO PHS6ECL TAF253316OG
BA1614ZOH GE45ES2RS NART10VR IKO PHS8A TAF263416
BA1616ZOH GE50EC2RS NART12R IKO PHS8LA TAF263416OG
BA1812ZOH GE50ES NART12VUUR IKO POS10A TAF263420
BA1816ZOH GE50ES2RS NART15UUR IKO POS10LA TAF283720
BA1916ZOH GE50GS2RS NART15VR IKO POS10LA TAF283730
BA2212ZOH GE60ES NART17R IKO POS12A TAF293820
BA2216ZOH GE70ES NART17VR IKO POS12EC TAF293830
BA2220ZOH GE70ES2RS NART17VUUR IKO POS12LA TAF304020
BA2414ZOH GE70GS2RS NART20R IKO POS14A TAF324230
BA2416ZOH GE80ES NART20VUUR IKO POS14LA TAF354520
BA2420ZOH GE80ES2RS NART25R IKO POS16A TAF354530
BA2620ZOH GE90ES NART25VUUR IKO POS16LA TAF374720
BA2816ZOH GE90ES2RS NART30VUUR IKO POS18LA TAF374730
BA2820ZOH GS100135 NART40R IKO POS20L TAF384820
BA3012ZOH GS2542 NART40VUUR IKO POS22A TAF384830
BA3016ZOH GS3047 NART45R IKO POS22LA TAF405020
BA3216ZOH GS3552 NART45VR IKO POS25 TAF405030
BA3220ZOH GS4068 NART50R IKO POS25LA TAF455520
BA328ZOH GS5070 NART50VR IKO POS5A TAF455530
BA4416ZOH GS90120 NART50VUUR IKO POS5LA TAF475730
BA4420ZOH GTR253820 NART5R IKO POS6A TAF506225
BA59ZOH GTR253825 NART5VUUR IKO POS6LA TAF506235
BA66ZOH IRB1012 NART5VUUR IKO POS8A TAF556825
BA78ZOH IRB1216 NART6VR IKO POS8LA TAF556835
BA812ZOH IRB2616 NART8VR IKO RNA4822 TAF607225
BA88ZOH IRT1012-1 NAS5010ZZNR IKO RNA4824 TAF607235
BG192555 IRT1516-1 NAS5012ZZNR IKO RNA4826 TAF657825
BHA1112ZOH IRT710 NAS5014ZZNR IKO RNA4828 TAF657835
BHA1610ZOH KT15X19X17C3 NAS5015ZZNR IKO RNA4834 TAF708525
BR142216 KT20X24X10C3 NAS5016ZZNR IKO RNA49/28 TAF708535
BR172716E05 KT22X26X10C3 NAS5017ZZNR IKO RNA49/38 TAF71410
BR182620 KT30X36X13C3 NAS5018ZZNR IKO RNA4900 TAF759225
BR202816 KT30X38X24C3 NAS5019ZZNR IKO RNA4901 TAF759235
BR202820 KT32X37X17C3 NAS5020ZZNR IKO RNA4901UU TAF809525
BR243316 KT45X53X20C3 NAS5022ZZNR IKO RNA4902 TAF809535
BR324120 KT7X10X10C3 NAS5026ZZNR IKO RNA4903 TAF81516
BR405224 LBD10 NAST10ZZ IKO RNA4903 TAF8510525
BR405228 LBD13 NAST10ZZR IKO RNA4904 TAF8510535
BR526832 LBD16 NAST12ZZ IKO RNA4904 TAF9011025
BSPG1540SL LBD16OP NAST15ZZ IKO RNA4905 TAF9511526
BSU44-80A LBD16UU NAST17ZZ IKO RNA4906 TAF9511536
CF10-1B LBD16UUOP NAST17ZZR IKO RNA4907 TAFI304520
CF10-1BUU LBD20 NAST20ZZ IKO RNA4908 TAW5545Z
CF10-1VB LBD20OP NAST20ZZR IKO RNA4909 TAW5550Z
CF10-1VRM LBD20UU NAST25ZZ IKO RNA4910 TAW6045Z
CF10-1VUURM LBD20UUOP NAST30ZZ IKO RNA4911 TAW6050Z
CF10BUU LBD25 NAST35ZZ IKO RNA4912 TAW6550Z
CF10FBUUR LBD25OP NAST40ZZ IKO RNA4913 TLA1010Z
CF10VB LBD25UUOP NAST45ZZ IKO RNA4914 TLA1012Z
CF10VBUUR LBD30 NAST8ZZ IKO RNA4915 TLA1015Z
CF10VUUM LBD30 NATA5902 IKO RNA4916 TLA1212Z
CF12-1B LBD30OP NATA5903 IKO RNA4917 TLA1312Z
CF12-1BUU LBD30UU NATA5904 IKO RNA4918 TLA1412Z
CF12-1BUUR LBD35 NATA5905 IKO RNA4919 TLA1416Z
CF12-1V LBD35OP NATA5906 IKO RNA4920 TLA1512Z
CF12-1VUU LBD40 NATA5907 IKO RNA4922 TLA1512ZOH
CF12BUU LBD40OP NATA5908 IKO RNA4924 TLA1516Z
CF12BUUR LBD8 NATA5909 IKO RNA4926 TLA1522Z
CF12VB LBE12UU NATA5910 IKO RNA69/22 TLA1616ZOH
CF16B LBE20 NATA5911 IKO RNA69/28 TLA1622Z
CF16BUU LBE25 NATA5912 IKO RNA69/32 TLA1712Z
CF16BUUR LBE30 NATA5913 IKO RNA6901 TLA1812Z
CF16BUUR LBE30UU NATA5914 IKO RNA6902 TLA1816Z
CF16VB LHSA10 NATB5903 IKO RNA6903 TLA1816ZOH
CF16VBR LHSA10L NATB5906 IKO RNA6904 TLA2012Z
CF18B LHSA10M NATB5907 IKO RNA6905 TLA2016Z
CF18BUU LHSA10ML NATB5908 IKO RNA6906 TLA2020Z
CF18BUUR LHSA12 NATB5909 IKO RNA6906UU TLA2020ZOH
CF18R LHSA12L NATB5910 IKO RNA6907 TLA2030Z
CF18UU LHSA4 NATB5911 IKO RNA6908 TLA2212Z
CF18VB LHSA6 NATB5912 IKO RNA6909 TLA2216Z
CF18VBR LHSA6L NATB5913 IKO RNA6910 TLA2220UU
CF18VBUUR LHSA8 NATB5914 IKO RNA6911 TLA2220Z
CF18VUU LHSA8L NAU4906UU IKO RNA6912 TLA2512Z
CF18VUUR LK1630UU NAX1725 IKO RNA6913 TLA2516Z
CF20B LK3050 NAX2530 IKO RNA6914 TLA2520Z
CF20B LM101929FUU NAX3530 IKO RNA6915 TLA2526Z
CF20V LM101929UU NAX3530Z IKO RNA6916 TLA2816Z
CF20V LM122130 NAX4032Z IKO RNA6917 TLA2820Z
CF20VB LM162837 NAX4532 IKO RNA6918 TLA283417Z
CF20VUU LM203242 NAX4532Z IKO RNA6919 TLA283525
CF24B LM203242UU NAX6040 IKO RNAF162413 TLA283530Z
CF24VB LM254059UU NBX1523 IKO RNAFW284032 TLA3012Z
CF3 LM406080 NBX1523Z IKO RNAST12 TLA3016Z
CF3B LM406080UU NBX1725 IKO RNAST15 TLA3018Z
CF3BUU LM61219 NBX1725Z IKO RNAST17 TLA3026Z
CF4B LRT10011030 NTB100135 IKO RNAST20 TLA3026Z
CF5UU LRT10011040 NTB2035 IKO RNAST25 TLA303820ZE01
CF6R LRT10011050 NTB3047 IKO RNAST30 TLA3512Z
CF6VB LRT10011540 NTB3552 IKO RNAST6 TLA3516Z
CF6VBR LRT101413 NTB5070 IKO RNAST8 TLA3520Z
CF8BR LRT11012540 NUCF18RQ IKO SB152613 TLA354320ZE01
CF8FBUUR LRT12013030 NUCF20-1R IKO SB20A TLA4012Z
CF8V LRT12013545 NUCF24-1R IKO SB30A TLA4020Z
CF8VB LRT121516 NURT15 IKO SB406233 TLA4516Z
CFES6BUUR LRT121612 NURT15-1R IKO SB40A TLA4520Z
CF-FU1-12 LRT121613 NURT17 IKO SB45A TLA48Z
CFS5V LRT121616 NURT17-1 IKO SB50A TLA5020Z
CF-SFU-10 LRT121620 NURT20 IKO ST122332B TLA5025Z
CF-SFU-10-1 LRT121622 NURT20-1 IKO TA1010Z TLA5520Z
CF-SFU-12B LRT13014535 NURT20-1R IKO TA1012Z TLA5525Z
CF-SFU-20 LRT13015050 NURT20RQ IKO TA1015Z TLA910Z
CR10R LRT141717 NURT25 IKO TA1212Z TLAM1616
CR12 LRT151920 NURT25-1 IKO TA1212ZOH TR14017860
CR16R LRT152013 NURT25-1R IKO TA1215Z TR223425
CR18BUU LRT152023 NURT25-1RQ IKO TA1220Z TR253825
CR20BUU LRT172213 NURT25R IKO TA1225Z TR304425
CR24 LRT172216 NURT30 IKO TA1416Z TR354730
CR24R LRT172223 NURT30-1R IKO TA1420Z TR354830
CR32VBUU LRT172223 NURT35 IKO TA1510Z TR385230
CR8 LRT202420 NURT40-1RQ IKO TA1512Z TR425630
CR8UU LRT202516 NURT40RQ IKO TA1515Z TR455930
LRT202516 NURT45 IKO TA1520Z TR486230
LRT202517 NURT45-1RQ IKO TA1525Z TR506430
LRT202520 NURT50RQ IKO TA1616Z TR587745
LRT202525 TA1620Z TRI253815E04
LRT202530 TA1715Z TRU456430UU
LRT222616 TA1717Z TRU608945
LRT222830 TA1720Z WS100135
LRT252920 TA1725Z WS2542
LRT252930 TA1813Z WS3047
LRT253017 TA1815Z WS3552
LRT253030 TA1819Z WS4068
LRT283217 TA1820Z WS5070
LRT283220 TA1916ZOH WS90120
LRT303517 TA1920Z YB912/MF3
LRT303520 TA2020Z TA3825Z
LRT303530 TA2025Z TA3830Z
LRT324020 TA202820Z TA4015Z
LRT324036 TA2030Z TA4020Z
LRT354020 TA2210Z TA4025Z
LRT354030 TA2215Z TA4030Z
LRT354220 TA2220Z TA4040Z
LRT354236 TA2225Z TA4040ZOH
LRT404520 TA223016Z TA4040ZOH
LRT404530 TA223020Z TA4040ZOH
LRT404540 TA2230Z TA4520Z
LRT404822 TA223112ZE02 TA4525Z
LRT404840 TA2420Z TA4540Z
LRT455025 TA243216Z TA5012Z
LRT455030 TA243220Z TA5015Z
LRT455222 TA2510Z TA5025Z
LRT455240 TA2515Z TA5030ZOH
LRT455540 TA2520Z TA552

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Vòng bi IKO – Bạc đạn IKO”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *